021-44972994

اطلاعیه

برنامه زمانبندی وبینار فشار خون

برنامه زمانبندی را از لینک زیر میتوانید مشاهده کنید : دانلود برنامه زمان بندی وبینار

وبینار کنترل فشار خون بخش مراقبت‌های ویژه درتاریخ ۸ آبان ماه

اولین وبینار کنترل فشارخون در بخش مراقبت‌های ویژه با امتیاز باز آموزی توسط شرکت سامان دارو سلامت با همکاری انجمن…..

Patient Clinical Pathway COVID_19

مدل ارائه خدمت در بیماران COVID_19 Patient Clinical Pathway COVID_19

پروتکل الحاقی مراقبت های ویژه برای بیماران بستری کووید ۱۹

پروتکل الحاقی ۱۹ مراقبت های ویژه برای بیماران بستری کووید

انتشار ضمیمه دستورالعمل کشوری کرونا ویروس به همت انجمن مراقبت های ویژه ایران

این دستورالعمل به عنوان ضمیمه فلوچارت نحوه برخورد با بیماران مبتلا به کرونا ویروس جدید در سطوح بستری و سرپایی…..

فلوچارت تشخیص و درمان بیماری covid19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

فلوچارت تشخیص و درمان بیماری در سطوح ارائه ۱۹ خدمات سرپایی و بستری

دستورالعمل کشوری (nCoV-2019کوروناویروس جدید ) بهمن ۹۸

دستورالعمل کشوری مقابله با کورونا ویرایش بهمن ۹۸