021-44972994
خانه>اطلاعیه >انتشار ضمیمه دستورالعمل کشوری کرونا ویروس به همت انجمن مراقبت های ویژه ایران

انتشار ضمیمه دستورالعمل کشوری کرونا ویروس به همت انجمن مراقبت های ویژه ایران

این دستورالعمل به عنوان ضمیمه فلوچارت نحوه برخورد با بیماران مبتلا به کرونا ویروس جدید در سطوح بستری و سرپایی توسط انجمن علمی مراقبت های ویژه ایران تهیه و منتشر شده است.

covid 19 hospital managment END