021-44972994
خانه> >ارسال مقالات

ارسال مقالات

لطفا جهت ارسال مقاله خود برای هفتمین دوره کنگره مراقبت های ویژه ایران فرم زیر را تکمیل نمایید.

توجه: مقاله می بایست هم به فارسی و هم به انگلیسی ارسال شود و فرمت مقاله بشرح زیر می باشد:
۱- فقط فایل word ارسال شود.
۲- فونت نازنین برای فارسی و Times New Romans برای انگلیسی با شماره ۱۰ باشد.
۳-حد اکثر تعداد کلمات، ۵۰۰ کلمه باشد.
۴- مقاله شامل: زمینه (Background) – هدف (Objective) – روش کار و بیماران (Materials and methods) – نتایج (Results) – نتیجه گیری (Conclusion) – کلید واژه(Keywords)  می باشد

  • اگر در خصوص مقاله نیاز هست توضیحی ارایه کنید، در قسمت توضیحات بنویسید.
  • حتما به صورت فایل word باشد.
  • حتما به صورت فایل word باشد.