فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی مراقبت های ویژه ایران

کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسی انجمن علمی مراقبت های ویژه ایران
(فلوشیپ یا فوق تخصص مراقبت های ویژه)

باستناد و به تصمیم دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی پزشکی و مصوبه مجمع عمومی و کمیته انتخابات انجمن علمی مراقبت های ویژه ایران در برگزاری انتخابات الکترونیک این انجمن در تاریخ 1398/10/18 و با توجه به آییئن نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی از کلیه داوطلبان واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسی انجمن علمی مراقبت های ویژه دعوت میشود از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا تاریخ 1398/08/06 ابتدا از طریق همین سایت در صفحه عضویت در انجمن، ثبت نام خود را تکمیل فرمایید (کاندیدا ها می بایست حتما از اعضای ثابت انجمن باشند) و سپس مدارک زیر را در صفحه ثبت نام کاندیداتوری بارگذاری و یا به ایمیل ریاست کمیته انتخابات، دکتر نیاکان به آدرسm.niakan48@gmail.com ارسال نمائید.

مدارک مورد نیاز:

1- رئوس سوابق اجرایی

2- فایل برنامه پیشنهادی برای دوره جدید هیئت مدیره (word یا pdf)

3- تصویر کارت ملی

4- تصویر صفحه اول شناسنامه

5- تصویر عکس پرسنلی

قدم اول: عضویت در انجمن (کلیک کنید) قدم دوم: عضویت در سایت ایما (کلیک کنید) قدم سوم: ثبت نام کاندیداتوری (کلیک کنید)
دیگر فعالیت هایانجمن مراقبت های ویژه ایران
نظارت و ارائه راهکار مناسب و کاربردی برای مراکز درمانی و بیمارستانها
همکاری علمی و پژوهشی با شرکت های دانش بنیان و تولید کننده گان و وارد کنندگان
ارتباط علمی و پژوهشی با مراکز آموزش عالی و دانشگاه های علوم پزشکی داخل و خارج کشور
آخرین مقالات

عضویت در انجمن

جهت دریافت کارت عضویت سالانه انجمن علمی مراقبت های ویژه ایران، بروی ادامه کلیک کنید

ادامه...