• با ما در تماس باشید: ۰۲۱۴۴۰۴۱۰۵۸

درباره انجمن مراقبت های ویژه ایران

انجمن فوق تخصصی مراقبت های ویژه از سال 89 تاسیس شد و از وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی فعالیت خود را به مدت 4 سال دریافت کرد ، این انجمن که انجمن نوپایی می باشد در این چند سال هر روز پویاتر و روند روبه رشدی را برای ارتقا هرچه بیشتر و بهتر و تثبیت جایگاه علمی و مهم این رشته در حد توان ایفا کرده است .

انجمن مراقبت های ویژه ایران هر ساله مجری برگزاری کنگره بین المللی مراقبت های ویژه در تهران است .

اعضا هیئت مدیره

  • دکترعلی امیرسوادکوهی-رئیس انجمن مراقبتهای ویژه ایران
  • دکترعلی شهرامی- نایب رئیس انجمن مراقبتهای ویژه ایران
  • دکترامید مرادی مقدم – دبیر انجمن مراقبتهای ویژه ایران
  • دکارسیدحسین اردهالی-خزانه دار انجمن مراقبتهای ویژه ایران
  • دکتربابک عمرانی راد-بازرس انجمن مراقبتهای ویژه ایران
  • دکتر سیدمحمد رضا هاشمیان –عضو هیئت مدیره انجمن مراقبتهای ویژه ایران
  • دکترسعید عباسی – عضو هیئت مدیره انجمن مراقبتهای ویژه ایران
  • دکترعطاء محمود پور- عضو هیئت مدیره انجمن مراقبتهای ویژه ایران