• با ما در تماس باشید: ۰۲۱۴۴۰۴۱۰۵۸
برنامه پزشک خانواده درسال 97 گام به گام اجرا خواهد شد

برنامه پزشک خانواده درسال 97 گام به گام اجرا خواهد شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت در خصوص اولویت های اصلی حوزه بهداشت گفت: برنامه پزشک خانواده در سال 97 گام به گام اجرا خواهد شد و در این راستا 12 برنامه را دنبال خواهیم کرد.

علیرضا رییسی در اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با بیان اینکه اصلاح پرونده الکترونیک سلامت و ثبت برخط خدمات، استقرار نظام پایش و ارزشیابی و اصلاح نظام پرداخت و تخصیص منابع مبتنی برعملکرد از اولویت های حوزه بهداشت محسوب می‌شود، گفت: سامانه هایی که در ارتباط با ثبت رخدادهای سلامت است نیز باید تعیین تکلیف شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه 12 گام اجرای برنامه پزشک خانواده در یک سال محقق نمی شود، بلکه طبق برنامه‌ریزی‌ها تا سال 1402 ادامه خواهد داشت، گفت: روسای دانشگاه‌ها باید براین 12 گام تمرکز کنند و بر اجرایی کردن آنها نظارت کنند و توجه شود که تمام دانشگاه ها باید براساس یک مدل واحد برنامه پزشک خانواده را اجرایی کنند و هر استانی که از مدل دیگری تبعیت می کند، باید خود را براساس این 12 گام تطبیق دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارکرد: یکی از برنامه‌هایی که بسیار اهمیت دارد، تقویت دفاتر سلامت است که حمایت روسای دانشگاه‌ها را می‌طلبد، و این برنامه در تهران و چند دانشگاه به صورت پایلوت اجرا شده است و با استقرار این خدمت، بار کاری روسای دانشگاه‌ها کم شده و بدون هزینه و باکیفیت بیشتری می توان نظارت ها را بر بهداشت محیط افزایش داد.